Havarijní pojištění online

  • Velký výběr kombinací připojištění
  • Pojištění proti odcizení za méně než 500 Kč
  • Akční ceny Vám rádi nabídnou naši specialisté

Při srovnání havarijního pojištění ušetříte

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě.

Způsobí-li někdo škodu Vám, bude Vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, pokud je vinik znám. Pokud není znám nebo pokud jste si škodu způsobili sami, potřebujete havarijní pojištění.

Ceny "All Risk" havarijního pojištění u nás začínají od 1687 Kč za rok.

Co kryje havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění v takzvané variantě all-risk kryje škody způsobené havárií, odcizením, živelnými katastrofami, vandalismem, pádem předmětu nebo střetem se zvěří.

Živelní katastrofa, proti které Vás běžně kryje havarijní pojištění, zahrnuje požár, povodeň, krupobití nebo pád stromu ve vichřici.

Pozor! Z pojištění je vyloučena škoda způsobená pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Jak si správně vybrat havarijní pojištění

Chcete-li být kryti proti všem rizikům, zvolte variantu havarijního pojištění, která se nazývá Allrisk.

Důležitým parametrem u havarijního pojištění je spoluúčast. Vždy se zajímejte, v jaké je výši. Výše spoluúčasti u havarijního pojištění se běžně pohybuje od 0% do 10%.

Chcete-li mít nejlevnější havarijní pojištění, vyberte si pouze ta rizika, proti kterým se chcete pojistit. Můžete si vybrat samostatně například odcizení nebo střet se zvěří.

Nezapomeňte si každý rok zkontrolovat pojistnou hodnotu pro havarijní pojištění. Ušetříte! Pokud hodnota vozu klesne o více, než je snížení pojistné částky, platíte více, než musíte.

Oblíbené

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Mini havarijní pojištění

S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco a chrání Va...

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.Sjednání povinného ručeni online

Opravdu během 15 minut může být Vaše auto pojištěno a Vy můžete vyjet. Proces uzavření povinného ručení přes call centrum nebo ...