Každé desáté povinné ručení na 1 rok zdarma s pojišťovnou Direct

Logo pojišťovny Direct

Organizace soutěže:

1. Jedná se o smlouvu na povinné ručení nebo kombinaci smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění uzavřenou prostřednictvím Klikpojisteni.cz a.s. u pojišťovny Direct. Samostatné smlouvy na havarijní pojištění nejsou do akce zařazeny.

2. Smlouva musí být sjednána v období od 1.11. 2015 do 15.12. 2015.

3. Musí být zvolena roční frekvence placení.

4. Předepsané pojistné musí být zaplacené v plné výši do 10 pracovních dnů od sjednání. Datum zaplacení je den, kdy byla předepsaná částka pojistného v plné výši připsána na účet Klikpojisteni.cz a.s.

Organizace soutěže:

1. Dne 2.12. 2015 a 1.1. 2016 bude ze smluv splňujících podmínky pro zařazení do soutěže vybrána každá desátá smlouva. Pro výběr budou smlouvy seřazeny podle času sjednání.

2. U takto vybraných smluv bude celé zaplacené pojistné odpovídající hodnotě pojistného na povinné ručení vráceno na účet, ze kterého bylo pojistné zaplaceno. Bylo-li pojistné zaplaceno složenkou, je nutné pro vrácení pojistného uvést číslo bankovního účtu. Pojistné bude vráceno do 5 pracovních dní od vyhlášení výsledků.

3. Vybraní výherci budou vyrozuměni telefonicky a dopisem na adresu bydliště.

Oblíbené

Pojišťovna Direct - logoPovinné ručení Direct

Povinné ručení Direct nabízíme ve 2 variantách s odlišnou výší limitu plnění. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehle...

Pojišťovna Direct - logoHavarijní pojištění Direct

Havarijní pojištění Direct poskytuje komplexní ochranu Vašeho vozu pro všechny případy. Rozsah pojištění včetně ceny Vám přehle...