Pojištění cenností při pojištění domácnosti

Dům obehnaný zamčeným zámkem s řetězem.

Cennostmi se v kontextu pojištění domácnosti rozumí:

Peníze, tedy české i zahraniční mince a bankovky.

Ceniny jako jsou kolky, jízdenky, poukázky, stravenky.

Platební karty, vkladní a šekové knížky.

Cenné papíry.

Drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z těchto vyrobené.

Cennosti jsou většinou automaticky pojištěny v rámci pojištění domácnosti. Zatímco některé není třeba blíže specifikovat (obvyklé množství peněz, platební karty), věci zvláštní hodnoty si pojistěte zvlášť. Chcete-li pojistit cennosti nad rámec bězného množství nebo hodnoty, vždy to zkonzultujte přímo s pojišťovnou. Vyhnete se nepříjemným diskuzím v případě pojistné události.

V případě škody na penězích a ceninách bývá často omezen limit pojistného plnění (například maximálně na 10 000 Kč), na ostatní cennosti se vztahuje další pojistný limit (například maximálně 10 % z celkové pojistné částky).

Oblíbené

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Nejlevnější pojištění domácnosti

Spočítejte si během 2 minut, na kolik Vás vyjde pojištění domácnosti. Nabídky Vám přehledně seřadíme a Vy okamžitě uvidíte, jak...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...