Cestovní pojištění Bulharsko

užitečné informace

Základní údaje

Časový posun +1
Telefonní předvolba +359
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, záškrt, tetanus, hepatitida A a B

Rychlostní limity

Rychlostní limit dálnice 130 km/h
Rychlostní limit silnice 90 km/h
Rychlostní limit v obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

Rychlá lékařská pomoc

150

Policie

166

Hasiči

160

Velvyslanectví Sofie

Adresa G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon +359 2 948 68 00
Nouzová linka +359 888 398045
E-mail sofia@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Slovníček

Dobrý den Dobŭr den
Na shledanou Čao
Děkuji Blagodarya
Potřebuji pomoc Imam nuzhda ot pomosht

Vypočítej cestovní pojištění

Pozor na

Mějte se na pozoru zejména před kapesními krádežemi, chraňte své osobní věci (zejména během letních dovolených).

Naše doporučení

Doporučujeme uzavřít dobré cestovní pojištění, které pokrývá léčení i repatriaci v plném rozsahu. Pokud se chystáte sportovat, doporučujeme připojistit i rizikové sporty.

Zdravotní péče

Vzhledem ke vstupu Bulharska do Evropské Unie je možné v této zemi uplatnit nárok na zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Českým občanům bude v Bulharsku poskytnuta neodkladná lékařská péče a bude jim umožněno hradit pouze takovou spoluúčast, jaká je v Bulharsku obvyklá. Tato spoluúčast je na naše poměry však velmi vysoká, často se hradí nejrůznější zdravotnické pomůcky, léky, operace, hospitalizace. Náklady na repatriaci jsou z tohoto základního pojištění vyjmuty. Je tedy potřeba uzavřít komerční cestovní pojištění a vyhnout se tak placení zbytečných nákladů u lékaře.