Cestovní pojištění Chile

užitečné informace

Základní údaje

Časový posun v zimě -4, v létě -5
Telefonní předvolba +56
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování žlutá zimnice (v případě příjezdu z oblastí, kde se vyskytuje), doporučují se spalničky, tetanus, záškrt, dětská obrna, hepatitida A a B, břišní tyfus, vzteklina

Rychlostní limity

Rychlostní limit dálnice 120 km/h
Rychlostní limit silnice 100 km/h
Rychlostní limit v obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

Rychlá lékařská pomoc

131

Policie

133

Hasiči

132

Velvyslanectví Santiago de Chile

Adresa Av. El Golf 254, Las Condes, Santiago de Chile
Telefon +562 22321066, 22311910
Nouzová linka +569 92492220
E-mail santiago@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Slovníček

Dobrý den Buenos días (buenos dýjás)
Na shledanou Adiós (adyjós)
Děkuji Gracias (grafijás)
Potřebuji pomoc Necesito ayuda (nefesíto ajůda)

Vypočítej cestovní pojištění

Pozor na

Ve velkých městech se mějte na pozoru před organizovanými skupinami kapesních zlodějů (ideální je nenosit viditelně žádná drahá elektronická zařízení a šperky). Krade se nejen na ulici, ale také v autobusech, na nádražích nebo v restauracích. U hranic s Peru a Bolívií se stále nachází minová pole, těmto oblastem se raději zcela vyhněte. V případě zájmu u výstupu na horu Aconcagua je nutné požádat o povolení v Argentině, na jejímž území se hora nachází.

Naše doporučení

V případě odcizení dokladů nebo cenností doporučujeme navštívit policii, nechat sepsat příslušný protokol a následně kontaktovat velvyslanectví a nechat si vyhotovit nový pas. V Chile jsou velmi častá zemětřesení, před cestou tedy doporučujeme seznámit se s postupem v případě, že zemětřesení skutečně nastane.

Zdravotní péče

V Chile je zaveden systém úplného hrazení zdravotní péče pacienty. Cizinci jsou tedy povinni si veškeré náklady na ošetření u lékaře uhradit z vlastní kapsy. Bohužel je zde lékařská péče poměrně drahá, ošetření se pohybuje v řádech stovek USD, hospitalizace i nad několik tisíc USD. Je proto nutné sjednat si pojištění na cestu platné i v této zemi a následně si nechat náklady na ošetření pojišťovnou proplatit. Někdy je možné pokusit se domluvit s pojišťovnou, aby za vás nemocnici rovnou některé náklady uhradila a vy jste tak nemuseli platit desetitisíce z vlastní kapsy.