Cestovní pojištění Ekvádor

užitečné informace

Základní údaje

Časový posun v zimě -6, v létě -7
Telefonní předvolba +593
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování žlutá zimnice (v případě příjezdu z oblastí, kde se vyskytuje), doporučují se spalničky, tetanus, záškrt, dětská obrna, hepatitida A a B, břišní tyfus a vzteklina

Rychlostní limity

Rychlostní limit dálnice 100 km/h
Rychlostní limit silnice 90 km/h
Rychlostní limit v obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,7 ‰

Důležitá telefonní čísla

Rychlá lékařská pomoc

131

Policie

101

Hasiči

102

Velvyslanectví Lima

Adresa Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima
Telefon +511/2643381, 2643374
Nouzová linka +511/2643381, 2643374, +51/998736567
E-mail lima@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Slovníček

Dobrý den Buenos días (buenos dýjás)
Na shledanou Adiós (adyjós)
Děkuji Gracias (grafijás)
Potřebuji pomoc Necesito ayuda (nefesíto ajůda)

Vypočítej cestovní pojištění

Pozor na

Upozorňujeme na nízkou kvalitu zařízení cestovního ruchu (doprava, hotely, stravování). V poslední době zde roste kriminalita, zvyšuje se počet přepadení i únosů. Pozor dejte také na to, v jaké nadmořské výšce se pohybujete. Některé části země jsou položeny poměrně vysoko, což může být doprovázeno např. bolestmi hlavy. Nepijte vodu z vodovodu.

Naše doporučení

V případě cesty po vlastní ose se doporučuje registrace v systému DROZD MZV. Pohyb po Ekvádoru je vhodné přizpůsobit aktuální bezpečnostní situaci v zemi.

Zdravotní péče

Ekvádorské zdravotnictví je typické zejména hotovostními platbami za ošetření. Platí zde cizinci i místní obyvatelé, dle svých finančních a dopravních možností pak volí mezi soukromými a státními zařízeními. Nejkvalitnější jsou samozřejmě zařízení soukromá, ve městech. Ta státní a zejména pak ta venkovská se potýkají se značnými problémy. Před odjezdem do Ekvádoru je více než vhodné uzavřít odpovídající cestovní pojištění a vzít s sebou dostatečnou finanční rezervu pro případ nutnosti navštívit lékaře.