Cestovní pojištění seniorů

Červená zeměkoule na novinovém článku.

Přechodem do důchodového věku se otevírá nejen brána k zaslouženému odpočinku, ale také k časově neomezenému cestování. Senioři patří mezi nejčastější klienty cestovních kanceláří a často se vydávají na cestu také na vlastní pěst. Ať už tak nebo tak, vždy je dobré myslet na cestovní pojištění. Ve vyšším věku je člověk přeci jen náchylnější k různým onemocněním nebo úrazům.

Od toho se u většiny pojišťoven odvíjí parametry cestovního pojištění pro seniory. Jednak bývá takové pojištění dražší než klasické a dále kryje většinou méně rizik. Největší problém spočívá v samotné možnosti pojištění uzavřít. Pojišťovny mají stanovený maximální věkový limit, do kterého jsou ochotny pojistnou ochranu poskytnout.

Některé pojišťovny mají tento limit stanoven na 65 let, jiné pojišťují až do 80. roku. Zároveň si rozhodně přečtěte výluky z pojištění.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.Výluky z pojištění

Při sjednávání cestovního pojištění dejte pozor na výluky z pojištění. Výluky najdete vždy v pojistných podmínkách, které jsou ...