Cestovní pojištění v těhotenství. Pozor na výluky!

Klikař - Tak kampak to bude

Těhotné ženy by při cestě za hranice měly dát dobrý pozor, jaké cestovní pojištění uzavírají. Na první pohled se jedná o stejné pojištění, které uzavírají ostatní cestující, a také vychází stejně cenově. Zásadní rozdíl ale bývá v tom, co jsou pojišťovny ochotny v rámci pojištění hradit.

Velmi často bývají z pojištění vyňaty zákroky či lékařská ošetření, které souvisejí s těhotenstvím, a to nejčastěji od 6. či 7. měsíce těhotenství (do té doby bývají případná související ošetření pojištěním kryta).

Největším problémem bývá rizikové těhotenství. V jeho průběhu většina pojišťoven ženu vůbec nepojistí, a když, tak za velmi nevýhodných podmínek. Cestu do zahraničí by těhotná žena měla vždy prokonzultovat se svým lékařem.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Čtyřčlenná rodina připravující se na cestu k moři.Doporučené limity

V případě uzavírání cestovního pojištění je třeba dbát na správný rozsah pojištění, územní platnost, a na limity pojistného pln...