Cestovní pojištění - online srovnání

  • Sleva 50% při sjednání online
  • Cestovní pojištění od 11 Kč na den
  • Přehledné srovnání nabídek

Cestovní pojištění byste měli mít vždy

Cestovní pojištění můžete sjednat online během 5 minut. Dokonce i na mobilu cestou na letiště!

Pojistka je vhodná pro jednotlivce i skupiny na pracovní, turistické či sportovně zaměřené cestě.

Pojistná ochrana vzniká zaplacením. Pojištění je nutné sjednat vždy před započetím cesty pojištěných osob.

V případě zdravotních komplikací v zahraničí vždy volejte na linku asistenční služby pojišťovny, která bývá uvedena na kartičce pojištěnce.

Cestovní pojištění obvykle zahrnuje:

Pojištění léčebných výloh - z pojištění léčebných výloh pojistitel hradí obvykle náklady na léčení či ošetření, hospitalizaci, repatriace zpět do ČR a transporty.

Úrazové pojištění - zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrti na následky úrazu a odškodné.

Asistenční služby - asistenční služba pomůže v nouzové situaci s vyhledáním zdravotního zařízení, poskytne platební garance či pomůže s vyřízením náhradních cestovních dokladů.

Pojištění zavazadel - pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu.

Pojištění odpovědnosti za škodu - vztahuje se na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě v zahraničí při běžných činnostech jako je sport, rekreace a zábava, a to jak na zdraví, tak na majetku.

Výluky z pojištění - pozor na výluky uvedené v pojistných podmínkách. Výluky definují případy, na které se pojištění nevztahuje.

Oblíbené

Klikař - Počítáme s Vámi.Nejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...