Klik.cz funguje zcela bez omezení, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. I v době karantény. Více informací o vzniklé situaci způsobené výskytem koronaviru v České republice se dočtete v našem článku.

Upozornění!

V současné době je třeba se řídit aktuálním nařízením vlády České republiky. Při nedodržení těchto nařízení pojišťovny nemusí především v rizikových oblastech poskytnout plnění z léčebných výloh.

Kalkulačka cestovního pojištění

Vyberte cílovou destinaci Vaší cesty. Pokud cestujete do/přes více zemí, uveďte tu nejvzdálenější. Pojištěni budete automaticky ve všech zemích. Např. pojištění do Chorvatska platí v celé Evropě. Pojištění do USA platí po celém světě.

Vyberte den, ve kterém se chystáte opustit území ČR. Pojištění lze sjednat s platností nejdříve od dnešního dne.

Vyberte den návratu na území ČR. Pojistit lze cestu s dobou trvání max. 1 rok.

Turistická cesta: rekreační, poznávací a studijní pobyt zahrnující rekreační sportovní činnost
Administrativní práce: služební cesta nebo pracovní pobyt administrativního charakteru zahrnující úřední nebo kancelářské práce včetně praxe, stáže i dobrovolné činnosti
Manuální práce: služební cesta nebo pracovní pobyt jiného než administrativního charakteru zahrnující manuální práci včetně au pair

Uveďte prosím věk pojištěných osob.


Upozornění!

V současné době je třeba se řídit aktuálním nařízením vlády České republiky. Při nedodržení těchto nařízení pojišťovny nemusí především v rizikových oblastech poskytnout plnění z léčebných výloh.