Co když cestuji bez pojištění?

b

Leden 2014

Bez cestovního pojištění se na krátké cesty především do neexotických destinací vydává stále velké procento cestujících. Takovéto riskování se ale může neočekávaně a velmi nepříjemně prodražit. S jakými riziky je tedy v tomto případě třeba počítat?

Platba za ošetření může být (a často je) požadována v hotovosti, a to i po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Důvodem je, že ve většině států se péče standardně doplácí.

Není hrazen převoz zpět na území České republiky - Česká zdravotní pojišťovna může převoz zaplatit pouze na základě vlastního uvážení. Většinou se tak děje ve velmi výjimečných a navíc pouze z destinací, jako jsou Německo či Slovensko.

V některých státech (např. Francie) je běžnou praxí, že ošetřovaný si uhradí celkovou částku za péči a následně vrácení části kryté zdravotní pojišťovnou žádá na základě účtu po místní zdravotní pojišťovně, popř. žádá o refundaci po návratu do vlasti.

V případě nespokojenosti s postupem zahraničních lékařů či zdravotnických institucí lze kontaktovat s žádostí o radu nebo pomoc při řešení problému Centrum mezistátních úhrad. Dotaz lze podat písemně nebo elektronicky na www.cmu.cz.

Oblíbené

Prasátko na peníze ve slunečních brýlích.Nejlevnější cestovní pojištění

Cestovní pojištění je před výletem za hranice ta nejlepší investice, kterou můžete udělat. Za několik stokorun si pojistíte jis...

Čtyřčlenná rodina připravující se na cestu k moři.Doporučené limity

V případě uzavírání cestovního pojištění je třeba dbát na správný rozsah pojištění, územní platnost, a na limity pojistného pln...