Co když dostanete výzvu od ČKP

Zelený otazník.

Nepodceňujte to. Zkontrolujte svoji zelenou kartu a pojistnou smlouvu a máte-li vše v pořádku, uplatněte námitku. Námitku můžete uplatnit na stránkách www.bezpojisteni.cz nebo vyplněním dotazníku, který by měl být k výzvě přiložen.

Existenci řádného pojištění doložíte kopií zelené karty nebo pojistné smlouvy nebo potvrzením od pojišťovny, že je Váš vůz pojištěn.

Nejste-li již vlastníkem vozu nebo jste vyřadil vůz z evidence, uplatněte námitku na tomtéž místě a doložte níže uvedené dokumenty.

Vyřadil-li jste vůz z evidence z jakéhokoli důvodu a nejste tedy povinen platit povinné ručení, prokážete to kopií velkého technického průkazu, kde je vyřazení vozidla z evidence vyznačeno.

V případě prodeje vozu je ideální kopie velkého technického průkazu s vyznačením změny. Alternativně je možné doložit kopii smlouvy o prodeji vozidla, ve které však musí být jasně uvedena identifikace kupujícího a prodávajícího, identifikace vozidla, datum prodeje a podpisy obou stran. Identifikace kupujícího nebo prodávajícího musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození a úplnou adresu bydliště. K jasné identifikaci vozidla jsou nutné minimálně dva údaje z následujících tří: značka a typ vozidla, registrační značka nebo identifikační číslo vozidla, tzv. VIN.

Pokud kupní smlouvu nemáte, můžete změnu vlastnictví doložit podepsaným prohlášením nového vlastníka, že došlo ke změně vlastnictví, a dokladem o nahlášení změny příslušnému registru vozidel.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...

Kalkulačka s vyplněnou hodnotou 968, s červeným autíčkem na povrchu.Povinné ručení online

Ušetříte Dostanete informace o všech cenách na trhu. S velkou pravděpodobností najdete stejně kvalitní pojistku levněji. ...