Co to jsou asistenční služby?

Asistenční služby je pomoc, kterou poskytují různé organizace, jako například ÚAMK nebo Global Assistance, motoristům při nehodě nebo poruše. Tyto služby mohou zahrnovat:

·                Pomoc technika v případě havárie nebo poruchy vozu

·                Odtah vozidla do nejbližší opravny, pokud není možné provést opravu na místě

·                Proplacení nákladů na pokračování v cestě v případě krádeže automobilu

·                Vyslání náhradního řidiče v případě hospitalizace řidiče

·                Vyprázdnění nádrže a výměna paliva v případě záměny paliva

·                V případě úplného zničení vozu jeho sešrotování

Výše uvedený výčet není úplný, každá pojišťovna nabízí různou paletu asistenčních služeb. V každém případě je dobré si ověřit, jaké asistenční služby to které pojištění obsahuje a jaké jsou limity plnění každé služby. Například oprava na místě může mít limit 5 tisíc Kč a v případě poruchy Vám pojišťovna zaplatí opravu na místě do této výše. Nejdůležitější je v případě poruchy nebo havárie nezapomenout, že takovou službu můžete využít. Kompletní přehled různých asistenčních služeb Vám poskytnou naši operátoři. Stačí zavolat.