Důležité informace před uzavřením pojistné smlouvy

Zelená kalkulačka na bílé pohovce,

Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět.

Po potvrzení objednávky Vám emailem okamžitě zašleme návrh pojistné smlouvy, pojistné a obchodní podmínky a platební instrukce.

Následující pracovní den Vám odešleme tištěnou podobu návrhu smlouvy poštou na Vámi zadanou adresu.

Pojistná smlouva se nemusí podepisovat.

Pojistná smlouva vznikne uhrazením prvního pojistného ve splatnosti na účet pojišťovny.

Po připsání platby Vám odešleme potvrzení o přijetí platby emailem a pojišťovna Vám zašle akceptační dopis, kde bude potvrzení o sjednaném pojištění.

Počátek pojištění nastane den po připsání prvního pojistného na účet pojišťovny.

Všechna rizika sjednaná v pojistné smlouvě jsou kryta od tzv. technického počátku pojištění, to je od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla připsána první platba pojistného na účet pojišťovny. Příklad: První pojistné je připsáno na účet pojišťovny 8. ledna. Počátek pojištění nastane 9. ledna a technický počátek pojištění pak bude 1. února.

V době mezi počátkem pojištění a technickým počátkem pojištění jsou kryta pouze úrazová rizika.

Pojistné je hrazeno měsíčně a jeho splatnost se odvíjí od technického počátku pojištění. Po obdržení akceptačního dopisu od pojišťovny je tedy nejlepší nastavit si trvalý příkaz k úhradě.

Případné změny na pojistné smlouvě budete řešit již přímo s pojišťovnou, my Vám ale můžeme poradit a předat potřebné kontakty.

Pojistnou smlouvu je možné vypovědět do 2 měsíců od sjednání bez udání důvodu, nebo kdykoliv v průběhu trvání pojištění dle zákonem uvedených důvodů.

Oblíbené

Kruh plavající v bazénu.Životní pojištění

Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodi...

Váha s dvěma otazníky převažující misky vah na jednu stranu.Výpověď životního pojištění

Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem. Životní pojištění může zaniknout těmito způs...