Jak hlásit škodní událost

Detailní záběr na operátorku.

V případě, že se vám v zahraničí stane škodní událost a máte na tuto událost uzavřeno cestovní pojištění, je vždy dobré v první řadě kontaktovat asistenční službu, jejíž pracovníci vám vždy nejlépe poradí, jak se v dané situaci zachovat, co si kde nechat potvrdit a jaké dokumenty dovézt do České republiky.

Obecně ale platí, že v případě návštěvy lékaře je vždy nutné uschovat veškeré dokumenty, které lékař nebo zdravotnické zařízení vystaví, a to zejména lékařskou zprávu a účet za zaplacené služby. V případě, že způsobíte škodu někomu jinému, nechte o této události sepsat protokol a dodržujte obecné zásady platné pro sepisování takového protokolu. Zejména nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte a popište událost vlastními slovy. Veškerou dokumentaci uschovejte.

Po příjezdu do České republiky kontaktujte pojišťovnu telefonicky, osobně nebo navštivte jejich internetové stránky a postupujte dle konkrétních instrukcí. Hlášení pojistné události neodkládejte a nahlašte ji co nejdříve po příjezdu ze zahraničí.

Oblíbené

Prasátko na peníze ve slunečních brýlích.Někdo Vám způsobí škodu na dovolené

V případě, že dojde k události, při které Vám někdo způsobí škodu na majetku či zdraví, pamatujte, že vzniklou škodu uhradí buď...

Detailní záběr na operátorku.Asistenční služby

Při cestě do zahraničí si vždy uzavřete cestovní pojištění. Kromě toho, že budete kryti pro případ nemoci nebo úrazu, budete mo...