Jak na uložení registračních značek do depozitu

Červené auto na korbě nákladního vozu.

Na každé vozidlo provozované na pozemních komunikacích a místech k nim náležících musí být uzavřeno platné povinné ručení.

Jestliže nebudete svůj vůz používat delší dobu, například přes zimu, nemusíte nutně platit povinné ručení. Řešením je uložení registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do depozitu.

Uložení značek do depozitu řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností. Od 1. 1. 2015 neplatí podmínka, že musí k tomuto úkonu dojít na úřadě, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového bydliště nebo sídlo. Uložit značky dodepozitu tak můžete na libovolném pracovišti. Jejich seznam naleznete zde.

Jaké dokumenty jsou potřeba

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku u firemních vozidel.

Vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Žádosti si můžete stáhnout na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Velký technický průkaz.

V případě odcizeného vozidla potvrzení vydané policií (v tomto případě se nemusí předkládat všechny doklady, jen ty existující).

V depozitu odevzdáte:

Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

Obě registrační značky.

Poplatek a doba uložení

Vozidlo lze dočasně vyřadit z registru maximálně na 18 po sobě jdoucích měsíců (12 měsíců je řádných, o dalších 6 je nutno požádat). Za uložení registračních značek do depozitu zaplatíte poplatek 200 Kč.

Lhůta pro vyřízení

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu je zpravidla možné vyřídit na počkání.

Povinné ručení

Dočasným vyřazením vozidla z registru zaniká vaše současné povinné ručení. S potvrzením z úřadu se tedy co nejdříve vydejte na pobočku pojišťovny a povinné ručení ukončete. Přeplatek pojistného vám bude vráceno.

Vyzvednutí SPZ

Jakmile se rozhodnete vůz opět používat, musíte pro vydání registračních značek splnit dvě podmínky.

Na vozidlo musí být uzavřeno povinné ručení.

Vozidlo musí mít platnou STK.

Proto se vždy s dostatečným předstihem přesvědčte, zda máte STK platnou a uzavřete si nové povinné ručení.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...