Hlášení škody u pojištění majetku

Pěna unikající z rozbité pračky.

Došlo-li ke škodě na Vaší nemovitosti nebo domácnosti, bude zapotřebí co nejdříve nahlásit vzniklou situaci pojišťovně.

Jak postupovat při pojistné události

Zaprvé učiňte všechny kroky pro záchranu majetku a zabezpečte, aby se škoda dále nezvětšovala.

Pořiďte fotodokumentaci, která Vám velmi pomůže při jednání s pojišťovnou. To platí zejména při škodních událostech způsobených živly nebo v situaci, kdy je nutné následky škody co nejdříve odstranit. Vytopí-li Vás soused, budete muset minimálně vytřít, ale před tím, než to uděláte, pořiďte fotografie, které zdokumentují, jak Váš byt vypadal. V době digitálních fotoaparátů se vždy řiďte heslem lépe je více. Máte-li možnost, vyfoťte situaci s přiloženými čerstvými novinami, které jednoznačně prokáží, že k události nemohlo dojít před datem Vámi vyfocených novin.

Pro hlášení pojistné události budete potřebovat:

Jméno a příjmení pojistníka, to jest osobu, která pojistnou smlouvu uzavírala.

Pojistnou smlouvu nebo alespoň číslo pojistné smlouvy.

Datum a místo vzniku škodní události.

Soupis poškozených věci a rozsah poškození.

Soupis zachraňovacích nákladů, pokud byli nějaké vynaloženy.

Informace o příčině škody.

Číslo bankovního účtu, na který chcete zaslat pojistné plnění.

S pracovníkem pojišťovny se domluvíte na návštěvě likvidátora. Do jeho příchodu se rozhodně nezbavujte poškozených věcí, pokud samozřejmě neohrožují vaše zdraví, a pokuste se do stavu bytu nebo věcí příliš nezasahovat. Vyvíjí-li se dále škoda, pořizujte pravidelnou fotodokumentaci.

Před příchodem likvidátora se ještě snažte shromáždit doklady, účty či faktury k věcem, které byly poškozeny. Velmi to urychlí jednání výplatu pojistného plnění.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Zelený otazník.Výluky z pojištění domova

U každého pojištění, ale u pojištění majetku zvlášť, je dobré si pečlivě prostudovat výluky z pojištění. To jsou škody nebo udá...