Záznam o nehodě je důležitým dokladem pro povinné ručení

Motocykl, který po dopravní nehodě skončil otočený.

Evropský záznam o nehodě je formulář, který slouží k identifikaci účastníků nehody a dalších okolností podstatných pro přesný a úplný popis nehody jako pojistné události. Je stejný pro celou Evropu. Je důležité vyplnit jej správně, neboť je důležitým dokladem pro výplatu škody z povinného ručení.

Několik obecných zásad:

Nikdy nevyplňujte nic, čemu nerozumíte. Záznam o nehodě může být sice v různých jazycích, ale jednotlivá pole jsou očíslována, a proto máte-li u sebe jeho českou verzi, můžete pole identifikovat podle jejich čísel. Nicméně nemáte-li k dispozici českou verzi a chce se po Vás, abyste vyplnili jazykovou verzi, které nerozumíte, volejte policii.

Použijte pouze jeden formulář pro dvě zúčastněná vozidla.

Udejte číslicí počet polí, které jste označili.

Záznam o nehodě musí být podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Před tím, než si odtrhnete Vaši kopii, se přesvědčte, že je podepsán a čitelně propsán na všech propisovacích kopiích.

Po odtržení Vaší kopie záznamu již není možné cokoli dopisovat či měnit.

Formulář ihned zašlete své pojišťovně.

Způsobila-li nehodu protistrana, budou Vám škody hrazeny z povinného ručení protistrany.

Oblíbené

Kalkulačka s červeným autíčkem na jejím povrchu.Výhody online povinného ručení

Chcete ušetřit? S velkou pravděpodobností najdete levnější nebo lepší pojistku.   Nemáte na to čas? Na mobilu V...

Kalkulačka s vyplněnou hodnotou 968, s červeným autíčkem na povrchu.Povinné ručení online

Ušetříte Dostanete informace o všech cenách na trhu. S velkou pravděpodobností najdete stejně kvalitní pojistku levněji. ...