Kdy volat policii při dopravní nehodě

Na obrázku je žena, která hovoří s pracovníkem asistenční služby.

Povinnost přivolat policii při dopravní nehodě se vždy řídí zákony té země, ve které došlo k dopravní nehodě. Pokud došlo k dopravní nehodě v České republice, je třeba volat policii v následujících případech.

Došlo ke zranění nebo byl některý z účastníků nehody usmrcen.

Došlo ke škodě na některém z vozidel nebo přepravovaných věcech a tato škoda přesahuje pravděpodobně částku 100 tis. Kč.

Došlo k poškození komunikace nebo jejího příslušenství. Nejčastějším případem je poškození dopravního značení nebo svodidel. Tady pozor. Bez ohledu na výši škody je v takovém případě nutné volat policii.

Není-li možné vlastními silami zabezpečit odstranění následků nehody a zajistit tak obnovení plynulého provozu na silnici.

Nemůžete se s dalším účastníkem nehody dohodnout, jak se to vlastně stalo a kdo je vinen.

Došlo ke škodě na majetku třetí osoby a tato osoba není účastníkem dopravní nehody. Například když zboříte při nehodě plot u silnice stojího domu

V případě, že jste nehodu nezavinil, bude Vám škoda proplacena z povinného ručení toho, kdo nehodu zavinil. Jestliže jste způsobil nehodu sám, budete potřebovat havarijní pojištění.

Oblíbené

Nejlevnější povinné ručení již od 968 Kč najdete na Klik.czNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - Ještě nikdy jsem to neměl takhle srovnaný.Porovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...