Kdy volat policii při dopravní nehodě

Na obrázku je žena, která hovoří s pracovníkem asistenční služby.

Povinnost přivolat policii při dopravní nehodě se vždy řídí zákony té země, ve které došlo k dopravní nehodě. Pokud došlo k dopravní nehodě v České republice, je třeba volat policii v následujících případech.

Došlo ke zranění nebo byl některý z účastníků nehody usmrcen.

Došlo ke škodě na některém z vozidel nebo přepravovaných věcech a tato škoda přesahuje pravděpodobně částku 100 tis. Kč.

Došlo k poškození komunikace nebo jejího příslušenství. Nejčastějším případem je poškození dopravního značení nebo svodidel. Tady pozor. Bez ohledu na výši škody je v takovém případě nutné volat policii.

Není-li možné vlastními silami zabezpečit odstranění následků nehody a zajistit tak obnovení plynulého provozu na silnici.

Nemůžete se s dalším účastníkem nehody dohodnout, jak se to vlastně stalo a kdo je vinen.

Došlo ke škodě na majetku třetí osoby a tato osoba není účastníkem dopravní nehody. Například když zboříte při nehodě plot u silnice stojího domu

V případě, že jste nehodu nezavinil, bude Vám škoda proplacena z povinného ručení toho, kdo nehodu zavinil. Jestliže jste způsobil nehodu sám, budete potřebovat havarijní pojištění.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...