Lékařské ošetření v EU

b

Říjen 2013

V případě, že musíte na území jiného členského stát EU využít služeb místní zdravotní péče, budete potřebovat Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo potvrzení dočasně nahrazující tento průkaz). S tímto průkazem můžete navštívit lékaře nebo smluvní zdravotnické zařízení. Pokud si nejste jisti, která zdravotnická zařízení jsou smluvní, obraťte se s žádostí o informace na místní pojišťovnu.

Na co máte po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo potvrzení dočasně nahrazující tento průkaz):

Na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek, za jakých je poskytována místním pojištěncům (tj. to co hradí systém svým pojištěncům je poskytováno i držiteli tohoto průkazu).

Léky vám vydají na základě receptu vystaveného lékařem, při jejich vyzvednutí v lékárně je ovšem nutné se prokázat příslušným průkazem.

Pokud se dostanete do situace, že je nutná hospitalizace, na základě předložení průkazu vám lékař vystaví doporučení k hospitalizaci.

Pokud je ošetření akutní, není nutné vyhledat lékaře, ale na základě s Evropského průkazu zdravotního pojištění lze vyhledat pomoc přímo v nemocnici bez doporučení lékaře.

V některých státech je možné se u místní zdravotní pojišťovny registrovat, ale pozor rozhodně po vás tato registrace nesmí být vyžadována jako obligatorní.

Cestování bez cestovního pojištění je hazard, a to ani na cestou "pouze" k našim sousedům.

Oblíbené

Čtyřčlenná rodina připravující se na cestu k moři.Doporučené limity

V případě uzavírání cestovního pojištění je třeba dbát na správný rozsah pojištění, územní platnost, a na limity pojistného pln...

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.Výluky z pojištění

Při sjednávání cestovního pojištění dejte pozor na výluky z pojištění. Výluky najdete vždy v pojistných podmínkách, které jsou ...