Limity u pojištění majetku

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.

Každé pojištění domácnosti či nemovitosti je stanoveno několika parametry, mezi něž patří také pojistná částka. Ta udává hodnotu stavby či jejího vybavení a zároveň značí maximální částku, kterou by pojišťovna vyplatila například v případě totální škody. Kromě tohoto omezení však najdeme v pojistných podmínkách také limity pojistného plnění, které stanovují maximální částky, které mohou být vyplaceny na jednotlivé skupiny předmětů či rizik. Tyto limity jsou stanoveny buď pevnou částkou, nebo procentem z pojistné částky. Konkrétní výše limitů pojistného plnění záleží vždy na konkrétní pojišťovně.

Limit pojištění u pojištění nemovitosti

U pojištění nemovitosti bývají takto samostatně omezena některá rizika. Limity plnění při vandalismu či poškození nebo zničení stavebních součástí mohou být omezeny například na 1% z celkové pojistné částky.

Stavební materiál, technika nebo dočasné stavby na pozemku nemovitosti mohou být omezeny například limitem pouze 50 000 Kč.

Limity pojištění u pojištění domácnosti

V jednotkách až desítkách procent z pojistné částky je stanoven limit u elektronických a optických přístrojů a nosičů (cca 15 %), věcí osobní potřeby (cca 2 %), příslušenství či náhradních dílů aut (cca 5 %) nebo stavebních součástí (cca 10 %).

Desetiprocentním limitem bývají také omezeny škody způsobené vandalismem nebo škody na věcech zvláštní hodnoty. Zde platí i limit v podobě pevné částky, nejčastěji maximálně 300 000 Kč, přičemž za jednu věc je limit stanoven na 50 000 Kč.

V řádech desítek tisíc se pohybují limity u škod na domácích zvířatech (20 000 Kč), věcech sloužících k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti (30 000 Kč) nebo na sportovních potřebách (40 000 Kč).

Cennosti obecně bývají omezeny limitem ve výši 10 %, škody na penězích a ceninách mohou být omezeny ještě pevným limitem (např. 10 000 Kč).

Na věci, ke kterým nemá pojištěný doklad (o zakoupení, dědictví, znalecký posudek), může být stanoven zvláštní limit (např. max. 50 000 Kč za každou věc).

Speciálním způsobem jsou potom posuzovány škody způsobené vloupáním. U těch se limit pojistného plnění zjistí v tabulkách pojišťoven na základě úrovně zabezpečení domácnosti.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Klikař - VloupPojištění domu

Chcete-li si pojistit Váš dům, vždy byste měli zvolit kombinaci pojištění domácnosti a nemovitosti . Pojištění domácnosti kryje...