Hlášení drobných škod u havarijního pojištění si rozmyslete

Rozbitý předek vozidla po dopravní nehodě.

Mezi škody kryté havarijním pojištěním patří škody na vlastním vozidle způsobené dopravní nehodou, kterou jste sami zavinili, vandalismem, přírodní katastrofou nebo například odcizení.

Zatímco některé škody mají za následek úplné zničení, znehodnocení nebo ztrátu vozidla, jiné jsou pouze drobného charakteru. Právě u těch je vždy potřeba si rozmyslet, zda se vyplatí takovou škodu hlásit pojišťovně a požadovat plnění z havarijního pojištění.

V potaz je nutné vzít zejména sjednanou spoluúčast. Máte-li minimální spoluúčast například 5 tis. Kč, bude od každého pojistného plnění odečteno 5 tis. Kč.

Nahlásíte-li drobnou škodu, dostanete částku poníženou o spoluúčast. Je-li škoda 6 tis. Kč a Vaše spoluúčast 5 tis. Kč, dostanete pouze 1 tis. Kč. Tato pojistná událost je však pojišťovnou evidována a může dojít k navýšení Vašeho havarijního pojištění v dalším období.

Drobné škody byste tedy měli posuzovat individuálně s příhlédnutím k Vaší spoluúčasti.

Oblíbené

Klikař - Správná spoluúčast je důležitá.Havarijní pojištění spoluúčast

Jaké jsou možnosti spoluúčasti u havarijního pojištění? Spoluúčast se liší podle pojišťovny a podle varianty, kterou si zvolíte...

Klikař - NevěříšHavarijní pojištění srovnání

Nemusíte nikam chodit, stačí Vám zadat pár údajů o Vás a Vašem voze do kalkulačky havarijního pojištění. Při srovnání havar...