Co když Vám někdo způsobí škodu na cestách

Prasátko na peníze ve slunečních brýlích.

V případě, že dojde k události, při které Vám někdo způsobí škodu na majetku či zdraví, pamatujte, že vzniklou škodu uhradí buď pojišťovna viníka (pokud je pojištěn), nebo Vaše pojišťovna, která bude následně po viníkovi uhrazení škody vymáhat.

Jak v případě takové události postupovat? Vždy kontaktujte asistenční službu, která Vám jednak poradí jak postupovat a v případě potřeby domluví návštěvu zdravotnického zařízení.

Nejlepší postup je požádat viníka o protokol dokumentující co nejpřesněji, jak k události došlo a co se stalo. Protokol by měl určitě obsahovat identifikaci viníka, minimálně jméno, adresu bydliště, telefon a číslo pasu nebo obdobného dokumentu. V ideálním případě i číslo jeho pojistné smlouvy. Pokud je to relevantní, připojte k protokolu náčrt události. Protokol musí být podepsán oběma stranami.

Nikdy však nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Pokud nehovoříte s viníkem stejným jazykem, napište svoji verzi události v češtině a podepište pouze tuto část. Jsou-li svědci, požádejte je o jejich kontaktní údaje, minimálně jméno a telefon.

Pokud není viník ochoten podepsat protokol, je o to důležitější zajistit svědky, jsou-li, a jejich kontaktní údaje. V krajním případě zavolejte policii. V případě, že je nutné Vaše okamžité lékařské ošetření, požádejte svoji rodinu nebo známé, aby výše popsané kroky učinili za Vás.

Oblíbené

Detailní záběr na operátorku.Asistenční služby

Při cestě do zahraničí si vždy uzavřete cestovní pojištění. Kromě toho, že budete kryti pro případ nemoci nebo úrazu, budete mo...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...