Počet pojistných podvodů stále roste

b

Listopad 2011

V první polovině letošního roku 2011 byly odhaleny pojistné podvody ve výši neuvěřitelný 60 milionů korun, což je o více jak 8 milionů korun více oproti minulému roku za stejné období. Nejvíce pojistných podvodů je stále evidováno v oblasti pojištění vozidel (zejména pak havarijní pojištění) a také pojištění majetku. Méně pojistných podvodů je naopak registrováno v rámci pojištění odpovědnosti, životního a cestovního pojištění.

Podíl v % (do 30.6.2011)

Havarijní pojištění 55 %

Pojištění majetku 20 %

Povinné ručení 19 %

Pojištění odpovědnosti 4 %

Cestovní pojištění 1 %

Životní pojištění 1 %

Pojistné podvody u pojištění vozidel se nejčastěji týkají fingovaných dopravních nehod, ke kterým nikdy nedošlo, a krádeže vozidla nebo pojišťovnám předkládají nadhodnocené faktury za opravu vozidla a žádají o neoprávněně vysoké odškodnění. Mezi časté podvody mimo jiné také patří posouvání počátku pojištění před datum dopravní nehody.

Podstatnou většinu pojistných podvodů ale tvoří tzv. oportunistické nehody, kdy pojištěný sice oznámí skutečnou pojistnou událost, ale zároveň s tím nahlásí škody, k nimž nedošlo (např. klient nahlásí po vyloupení bytu krádež televize, kterou nikdy neměl). Pokud pojišťovna tento podvod odhalí, má právo odstoupit od pojistného plnění. A to i v případě, že se pojistný podvod týkal pouze části pojistného plnění.

Nejvíce pojistných podvodů je evidováno v Praze a středočeském kraji, nejméně pak v jižních Čechách.

Oblíbené

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Mini havarijní pojištění

S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco a chrání Va...

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...