Pojištění domácnosti s odpovědností

b

Prosinec 2013

Pojištění domácnosti je jedním z nejznámějších pojistných produktů vůbec. Spolu s pojištěním nemovitosti chrání náš domov a majetek v něm. Velice často bývá součástí pojištění domácnosti také pojištění odpovědnosti. K čemu takové pojištění slouží a jak se k němu nejlépe dostat?

Pojištění domácnosti

Nejprve v krátkosti něco málo o pojištění domácnosti. Jak už jeho název napovídá, chrání toto pojištění naši domácnost, resp. vybavení našeho domu či bytu. Na rozdíl od pojištění nemovitosti nechrání samotnou stavbu, ale pouze její "vnitřek". Do pojištění domácnosti bývá zahrnutý nábytek, elektronika, peníze, cennosti i oblečení. Chráněny jsou tyto věci většinou proti živelným pohromám, vytopení, elektrickému zkratu, požáru, vandalismu či odcizení. Vždy však záleží na konkrétních pojistných podmínkách.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti má několik druhů - pojištění odpovědnosti v občanském životě, při výkonu povolání nebo při řízení vozidla (povinné ručení). Zatímco povinné ručení je pro vlastníky vozidel ze zákona povinné a pojištění odpovědnosti při výkonu povolání záleží na konkrétní práci (a pro některé je též ze zákona povinné), pojištění odpovědnosti v občanském životě si může (a také by měl) zcela dobrovolně uzavřít téměř každý.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě nás chrání před následky škod, které způsobíme někomu jinému na zdraví či majetku. Typickým příkladem může být sousedovo rozbité okno, ve starožitnictví rozbitá čínská váza nebo vytopení sousedů v patře pod námi. Mnohdy dost vysoké částky jsou tak díky tomuto pojištění ušetřeny, a to se vyplatí!

V současné době bývá nejčastěji toto pojištění součástí pojištění domácnosti a není tedy potřeba si ho uzavírat zvlášť. V takovém případě jsou většinou pojištění všichni členové dané domácnosti. Při uzavírání pojištění domácnosti se vždy ujistěte, zda je jeho součásti pojištění odpovědnosti. V případě několikačlenné domácnosti se takováto výhoda rozhodně neztratí.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Nejlevnější pojištění domácnosti

Spočítejte si během 2 minut, na kolik Vás vyjde pojištění domácnosti. Nabídky Vám přehledně seřadíme a Vy okamžitě uvidíte, jak...