Pojištění hospitalizace UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Výplata dávek v době hospitalizace v nemocnici

Pojištění hospitalizace UNIQA

Hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu (nemocniční denní dávka)

Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Výše dávky pojistného plnění by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla náklady na samotný pobyt v nemocnici, ale také některé nezbytné výdaje domácnosti.

Z tohoto pojištění se vyplácí sjednaná denní dávka za každý den pobytu v nemocničním zařízení v důsledku léčení nemoci nebo úrazu.

U tohoto typu pojištění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku pojištění. Další čekací dobou je 8 měsíců pro hospitalizaci z důvodu těhotenství. Čekací doba se neuplatní, pokud hospitalizace vznikla v důsledku úrazu nebo při onemocnění vyjmenovanými infekčními nemocemi.

Mezi výjimky, při kterých se pojistné plnění nevyplácí, patří např. hospitalizace v důsledku léčby neplodnosti, plastické operace nebo také pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, lázeňských nebo rehabilitačních zařízení, apod.

Sjednaná denní dávka by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla náklady na samotný pobyt v nemocnici (např. náklady na samostatný pokoj), ale také aby mohla být využita i na některé nezbytné výdaje domácnosti.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaŽivotní pojištění UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou n...