Pojištění hospitalizace online

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Výplata dávek v době hospitalizace v nemocnici

Pojištění hospitalizace

Výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení.

Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobytu v nemocnici v důsledku nemoci nebo úrazu.

Důležité jsou konkrétní pojistné podmínky, zda pojišťovna vyplácí pojistné plnění pouze v případě hospitalizace po úraze nebo i v případě hospitalizace z důvodu nemoci.

Mezi výjimky, při kterých se pojistné plnění nevyplácí, patří u např. hospitalizace v důsledku léčby neplodnosti, předem sjednané plastické operace apod.

Sjednané denní dávky pojistného plnění by měly být nastaveny tak, aby nejen pokryly náklady na samotný pobyt v nemocnici, ale také pomohly pokrýt některé nezbytné výdaje domácnosti.

Oblíbené

Kruh plavající v bazénu.Životní pojištění

Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodi...