Pojištění invalidity online

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Doplňuje státem přiznané invalidní dávky

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, které určuje stát.

Toto pojištění by mělo sloužit k alespoň částečnému pokrytí rozdílu mezi ztraceným příjmem v důsledku odchodu do důchudu a invalidním důchodem vypláceným státem.

Přiznání invalidního důchodu a jeho stupeň invalidity určuje stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, resp. lékařské posudkové služby.

I.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 35%-49% - např.ztráta zraku na jednom oku a poškození druhého oka nebo amputace nohy v bérci nebo ruky v předloktí

II.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 50-69% - např. amputace nohdy ve stehně nebo ruky v rameni nebo oboustranná úplná hluchota

III.stupeň - pokles pracovní schopnosti o více než 70% - např. ztráta zraku nebo zhoubný nádor vyžadující léčbu 1-1,5 roku

Výše státního invalidního důchodu závisí na hrubém měsíčním příjmu a počtu odpracovaných let. Nicméně platí, že i pro osobu s průměrným příjmem představují dávky státního invalidního důchodu významné snížení životní úrovně, zejména v případě II. a III. stupně invalidity.

Důležité je prostudovat si čekací doby, po jejichž uplynutí je přiznáno pojistné plnění. Zákonná lhůta pro přiznání dávky invalidního důchodu je 90 dní ode dne zahájení řízení. Tuto dobu ale může prodloužit přezkoumávací proces lékařské posudkové služby. Výplata pojistného plnění nastane až po přiznání dávky státem, a i tehdy můžou pojišťovny vyplatit pojistné plnění až po uplynutí stanovené lhůty, např. po půl roce. Vše ale závisí na konkrétní pojišťovně a jejích pojistných podmínkách.

Nejčastěji je invalidní důchod přiznán po zhruba 1 roce od vyskytnutí se zdravotního problému. Většinou také platí, že po dobu jednoho roku se více vyplatí pobírat dávky v nemocenské a teprve po roce přejít na dávky invalidního důchodu.

V případě invalidity nedojde jen k poklesu měsíčních příjmů, ale často také ke zvýšení nákladů v důsledku nutných léků, zdravotních pomůcek nebo stavebních úprav.

Drtivá většina invalidních důchodů je přiznána z důvodu nemoci, nikoliv úrazu.

Sjednaná pojistná částka je vyplacena až potom, co je Vám oficiálně přiznán invalidní důchod správou sociálního zabezpečení a jejich lékařskou posudkovou službou.

Pojišťovna ale nemusí vyplatit pojistné plnění např. v případě, že je přiznán invalidní důchod v důsledku psychické nemoci nebo duševní poruchy, které byly vyvolány alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami.

Do doby, než je Vám státem přiznán nějaký stupeň invalidity, je možné vedle státem vyplácených nemocenských dávek čerpat také pojištění pracovní neschopnosti od 29.dne nebo pojištění hospitalizace, pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici. Pokud žádáte o invalidní důchod v důsledku nemoci, která je kryta z pojištění závažných onemocnění, je možné také do doby přiznání invalidity čerpat pojistné plnění z pojištění závažných onemocnění, které je vyplaceno již po 28 dnech ode dne zjištění nemoci.

Oblíbené

Logo pojišťovny Aegon

Sídlo: AEGON Pojišťovna, a.s., sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze...

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění hospitalizace

Výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného ...