Pojištění nájmu - neplacení nájmu je u konce

b

Červen 2012

Pronájem - jeden z nejvyužívanějších způsobů bydlení zejména mladé generace. Kromě nájemní smlouvy nejsme k nemovitosti vázáni, můžeme se víceméně kdykoli kamkoli přestěhovat a nemusíme splácet hypotéku dalších 30 let našeho života. Výhodné je to i pro vlastníky nemovitostí, kteří mohou na pronájmech vydělat nemalé částky. Hrozí zde ale nemalé riziko, že se nájemce octne v těžké životní situaci a nebude moci nájem zaplatit. Právě pro tyto případy existuje pojištění nájmu, které je dostupné hned v několika variantách.

Jsem majitel nemovitosti

Základním produktem je pojištění nájmu. To je určeno pro vlastníky nemovitostí, které jsou pronajímány. Pojištění lze uzavřít v době, kdy:

je nemovitost neobydlená - nájemníci se teprve nastěhují (pojištění začíná dnem nastěhování),

jsou již nájemníci nastěhováni (pojištění začíná dnem uzavření),

Tento produkt kryje situaci, kdy vám nájemník za nájemné nezaplatí. V tomto případě nastupuje pojišťovna, která nájemné zaplatí - nepřijdete tedy o své peníze. Kromě toho vám také pojišťovna pomůže s dalšími záležitostmi ohledně vyřizování této pohledávky s nájemníkem.

Nárok na pojistné plnění vzniká ve chvíli, kdy nezaplatí nájemník nájemné do 21 dnů ode dne pravidelné splatnosti.

Jsem nájemník

Pro nájemníky je vhodný produkt Ochrana platby nájmu, který nám, jak už název napovídá, nabízí finanční pomoc pro případ neschopnosti platit nájem a přidružené poplatky v důsledku nehody, nemoci nebo nezaměstnanosti . Uzavření tohoto pojištění má však několik zvláštních podmínek.

Vybrat si lze ze tří nabídek:

Zlaté - pojistné krytí po dobu 6 měsíců nezaměstnanosti a 9 měsíců pracovní neschopnosti

Stříbrné - pojistné krytí po dobu 6 měsíců

Bronzové - pojistné krytí po dobu 3 měsíců

Oblíbené

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Nejlevnější pojištění domácnosti

Spočítejte si během 2 minut, na kolik Vás vyjde pojištění domácnosti. Nabídky Vám přehledně seřadíme a Vy okamžitě uvidíte, jak...

Pojištění nemovitostiPojištění nemovitosti

Zatímco cena pojištění automobilů stále stoupá, u pojištění nemovitosti a domácnosti platí zcela opačná situace. I z toho důvod...