Pojištění prac. neschopnosti UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Výplata dávek při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti UNIQA

Na základě lékařsky potvrzené pracovní neschopnosti je vyplácena sjednaná denní dávka. Výplata této dávky začíná 29. dnem pracovní neschopnosti.

Toto pojištění slouží ke kompenzaci ztráty příjmů při pracovní neschopnosti vzniklé ať již v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojišťovna vyplácí sjednanou denní dávku za každý den pracovní neschopnosti (včetně víkendů a svátků), ale až po uplynutí karenční lhůty 28 dnů, tj. od 29. dne této pracovní neschopnosti.

Doklad o pracovní neschopnost musí být vystaven ošetřujícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením.

U tohoto typu pojištění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku pojištění. Nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí. Čekací doba se neuplatní, pokud pracovní neschopnost vznikla v důsledku úrazu nebo při onemocnění vyjmenovanými infekčními nemocemi.

Pojištění se nevztahuje na pracovní neschopnost vzniklou v souvislosti s předčasným porodem, rizikovým těhotenstvím, potratem nebo léčbou neplodnosti včetně umělého oplodnění.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaŽivotní pojištění UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou n...