Pojištění pracovní neschopnosti online

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Výplata dávek při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojišťovna vyplácí sjednané denní dávky při dočasné pracovní neschopnosti, výplata počíná 29.dnem neschopnosti.

K výplatě dávek ale dojde pouze v případě lékařsky potvrzené dočasné pracovní neschopnosti. Potvrzení o pracovní neschopnosti ale nesmí být vystaveno lékařem, který je blízkou osobou pojištěného.

Pracovní neschopnost musí nastat v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v době trvání pojištění.

Vyplácí se tehdy, pokud pojištěný nemůže žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, ani na omezenou část dne.

Pojišťovna může požadovat přezkoumání zdravotního stavu. Pokud by toto přezkoumání pojištěný odmítl, není pojišťovna povinna vyplácet dávky.

Vyplácí maximálně po dobu 365 dnů z jedné pracovní neschopnosti.

Pokud by doba stanovená lékařem pojištěného na léčení nemoci nebo úrazu byla neúměrně delší než průměrná doba léčení podobného stavu, pojišťovna si sama určí lékaře, který stanoví délku pracovní neschopnosti nutnou k vyléčení daného stavu po nemoci nebo úrazu.

Oblíbené

Logo pojišťovny AegonPojišťovna AEGON

Sídlo: AEGON Pojišťovna, a.s., sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze...

Kruh plavající v bazénu.Životní pojištění

Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Dojde...