Pojištění pracovní neschopnosti online

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Výplata dávek při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti.

K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnost je podložena lékařským potvrzením. Potvrzení o pracovní neschopnosti nesmí být vystaveno lékařem, který je blízký s pojištěnou osobou.

Pracovní neschopnost musí nastat v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v době trvání pojištění.

Vyplácí se tehdy, pokud pojištěný nemůže žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, ani na omezenou část dne.

Pojišťovna může požadovat přezkoumání zdravotního stavu. Pokud by toto přezkoumání pojištěný odmítl, není pojišťovna povinna vyplácet dávky.

Vyplácí maximálně po dobu 365 dnů z jedné pracovní neschopnosti.

Pokud by doba stanovená lékařem pojištěného na léčení nemoci nebo úrazu byla neúměrně delší než průměrná doba léčení podobného stavu, pojišťovna si sama určí lékaře, který stanoví délku pracovní neschopnosti nutnou k vyléčení daného stavu po nemoci nebo úrazu.

Oblíbené

Logo pojišťovny Aegon

Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Pojis...

Logo pojišťovny UniqaŽivotní pojištění UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou n...