Pojištění smrti úrazem NN Blue

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Pojištění smrti úrazem doplňuje klasické pojištění smrti

Pojištění smrti úrazem NN Blue

Kryje riziko smrti v důsledku úrazu.

Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

V případě souběhu pojištění smrti a smrti úrazem dojde k výplatě pojistné částky z obou těchto pojištění. Pojištění smrti úrazem je tedy jakési připojištění ke standardnímu pojištění smrti.

Pod toto riziko spadá i smrt následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který způsobil smrt pojištěného do 3 let od vzniku úrazu.

Pojištění smrti úrazem je většinou výrazně levnější než klasické pojištění smrti, protože riziko smrti úrazem je několikanásobně menší než riziko smrti obecně.

Oblíbené

Pojišťovna NN logoPojištění závažných onemocnění NN Blue

Pojištění závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou infarkt, rakovina, mrtvice neb...