Pojištění smrti úrazem UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Pojištění smrti úrazem doplňuje klasické pojištění smrti

Pojištění smrti úrazem UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě úmrtí pojištěného pojistné plnění z obou pojištění.

Z tohoto pojištění je vypláceno pojistné plnění v případě smrti úrazem.

Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Pokud je sjednáno v rámci pojištění riziko smrti z jakýchkoliv příčin a i riziko smrti v důsledku úrazu a pojištěný zemře v důsledku úrazového děje, dojde k výplatě pojistných částek obmyšleným osobám z obou těchto pojištění.

Pokud dojde ke smrti pojištěného v přímé souvislosti s dopravní nehodou, zvyšuje se pojistné plnění na dvojnásobek sjednané pojistné částky.

Pojištění smrti úrazem je většinou výrazně levnější než klasické pojištění smrti.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaPojišťovna UNIQA

Sídlo: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ:49240480 Tel: +420 488 125 125 Email: info@uniqa.cz ...

Logo pojišťovny UniqaPojištění závažných onemocnění UNIQA

Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám můž...