Pojištění smrti úrazem UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Pojištění smrti úrazem doplňuje klasické pojištění smrti

Pojištění smrti úrazem UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě úmrtí pojištěného pojistné plnění z obou pojištění.

Z tohoto pojištění je vypláceno pojistné plnění v případě smrti úrazem.

Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Pokud je sjednáno v rámci pojištění riziko smrti z jakýchkoliv příčin a i riziko smrti v důsledku úrazu a pojištěný zemře v důsledku úrazového děje, dojde k výplatě pojistných částek obmyšleným osobám z obou těchto pojištění.

Pokud dojde ke smrti pojištěného v přímé souvislosti s dopravní nehodou, zvyšuje se pojistné plnění na dvojnásobek sjednané pojistné částky.

Pojištění smrti úrazem je většinou výrazně levnější než klasické pojištění smrti.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaPojištění závažných onemocnění UNIQA

Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám můž...