Pojištění smrti úrazem online

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Pojištění smrti úrazem doplňuje klasické pojištění smrti

Pojištění smrti úrazem

Pojištění smrti úrazem kryje riziko smrti, která nastane v důsledku úrazu.

Úrazem se v řeči pojišťovnictví rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

V případě, že je pojištěno riziko smrti z jakýchkoliv příčin a zároveň riziko smrti úrazem, dojde k výplatě pojistné částky z obou těchto pojištění. Pojištění smrti úrazem je tedy jakési připojištění ke standardnímu pojištění smrti.

Pod toto riziko spadá i smrt následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který způsobil smrt pojištěného do 3 let od vzniku úrazu.

Pojištění rizika smrti úrazem bývá výrazně levnější než standardní pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, protože u tohoto rizika je několikanásobně menší riziko, že dojde k pojistné události, tedy smrti v důsledku nějakého úrazu.

Oblíbené

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění invalidity

Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, kter...

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění pomáhá vyrovnat se s následky vážných onemocnění, jako jsou infarkt, mrtvice, různé druhy rakovi...