Trvalé následky úrazu NN Blue

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Co je dobré vědět

Pojištění trvalých následků úrazu NN Blue

Finanční náhrada trvalých následků úrazu podle stupně poškození. Výplata pojistného plnění s progresí od 1%.

Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy, náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

Výplata pojistného plnění se odvíjí podle stupně poškození - % stanovené lékařskou diagnózou.

Každá pojišťovna má stanoveny přesné koeficienty pro jednotlivé lékařské diagnózy. V případě souběhu více trvalých následků se pro výplatu pojistného plnění použije celkové % tělesného poškození (součet jednotlivých % za stanovené diagnózy, maximum je 100 %).

Progresivní plnění od 1 % znamená, že pro poškození od 1% dle tabulek se do výpočtu pojistného plnění bere nějaký násobek pojistné částky.

PŘÍKLAD: Máte sjednané pojištění trvalých následků úrazu s limitem 1 mil. Kč a přijdete o nohu. Podle koeficientu pojišťovny bude ztrátě nohy přiřazeno procento poškození ve výši 60% a Vy v takovém případě dostanete 600 tis. Má-li ztráta nohy má podle koeficientu pojišťovny progresi ve výši 150% z pojistné částky, dostanete 1,5 mil Kč.

Důležitá je doba, po jejíž uplynutí se teprve následky úrazu berou jako trvalé. Nejčastěji tato doba odpovídá 1 roku od vzniku úrazu.

Oblíbené

Pojišťovna NN logoPojištění hospitalizace NN Blue

Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobyt...