Trvalé následky úrazu UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Co je dobré vědět

Pojištění trvalých následků úrazu UNIQA s progresí od 0,5 %

Kryje riziko trvalých následků úrazu pojištěného. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oceňovací tabulce pro určování rozsahu trvalých následků.

Z tohoto pojištění je vypláceno pojistné plnění v případě vzniku trvalých následků úrazu. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oceňovací tabulce pro určování rozsahu trvalých následků úrazu.

Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Pojištění lze sjednat ve variantě od 0,5 % trvalých následků s maximální pojistnou částkou 2 mil Kč. V případě souběhu více trvalých následků se jednotlivá procenta tělesného poškození sčítají, nejvýše však do 100 % sjednané pojistné částky.

V případě pojištění trvalých následků lze sjednat i progresivní plnění, což znamená navýšení pojistného plnění v závislosti na rozsahu trvalých následků:

Rozsah trvalých následků v % Výpočet pojistného plnění

do 20 % včetně z 1 násobku pojistné částky

nad 20 % do 30 % včetně z 2 násobku pojistné částky

nad 30 % do 40 % včetně z 3 násobku pojistné částky

nad 40 % do 50 % včetně z 4 násobku pojistné částky

nad 50 % do 60 % včetně z 5 násobku pojistné částky

nad 60 % do 70 % včetně z 6 násobku pojistné částky

nad 70 % do 80 % včetně z 7 násobku pojistné částky

nad 80 % do 90 % včetně z 8 násobku pojistné částky

nad 90 % do 99,99 % včetně z 9 násobku pojistné částky

100% z 10 násobku pojistné částky

PŘÍKLAD: Máte sjednané pojištění trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 1 mil. Kč a přijdete o jednu končetinu. Podle oceňovací tabulky Vám náleží pojistné plnění ve výši 50 %, což činí 500 tis. Kč. Pokud máte ale sjednáno progresivní plnění, bude se pojistné plnění počítat ze čtyřnásobku pojistné částky, tedy ze 4 mil. Kč a pojišťovna Vám v tomto případě vyplatí 2 mil. Kč.

Obvykle se pojistné plnění z pojištění trvalých následků vyplácí až po jejich ustálení, což je zhruba 1 rok od vzniku úrazu. Pokud lze jednoznačně stanovit konečný rozsah trvalých následků úrazu již v průběhu prvního roku (např. ztráta končetiny), pojistné plnění se vyplácí ihned.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaPojištění hospitalizace UNIQA

Hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu (nemocniční denní dávka) Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. V...