Trvalé následky úrazu

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Co je dobré vědět

Pojištění trvalých následků úrazu

Finanční kompenzace trvalých následků úrazu podle stupně tělesného poškození.

Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy, náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

Výplata pojistného plnění se odvíjí podle stupně poškození - % stanovené lékařskou diagnózou.

Každá pojišťovna má stanoveny přesné koeficienty pro jednotlivé lékařské diagnózy. V případě souběhu více trvalých následků se pro výplatu pojistného plnění použije celkové % tělesného poškození (součet jednotlivých % za stanovené diagnózy, maximum je 100 %).

Progresivní plnění znamená, že pro určitá poškození se do výpočtu pojistného plnění bere nějaký násobek pojistné částky. Progrese od 1 % znamená, že již v případě tělesného poškození, které odpovídá 1 % dle tabulek pojišťovny, dochází v případě výplaty k násobení pojistné částky.

PŘÍKLAD: Máte sjednané pojištění trvalých následků úrazu s limitem 1 mil. Kč a přijdete o nohu. Podle koeficientu pojišťovny bude ztrátě nohy přiřazeno procento poškození ve výši 60% a Vy v takovém případě dostanete 600 tis. Má-li ztráta nohy má podle koeficientu pojišťovny progresi ve výši 150% z pojistné částky, dostanete 1,5 mil Kč.

Důležitá je doba, po jejíž uplynutí se teprve následky úrazu berou jako trvalé. Nejčastěji tato doba odpovídá 1 roku od vzniku úrazu.

Oblíbené

Logo pojišťovny Aegon

Sídlo: AEGON Pojišťovna, a.s., sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze...

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění hospitalizace

Výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného ...