Cestovní pojištění při chronické nemoci

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.

V případě chronického onemocnění může vzniknout problém s uzavřením cestovního pojištění nebo později s výplatou pojistného plnění. Tyto potíže většinou vznikají, pokud není nemoc stabilizovaná (je tzv. v progresi) po určenou dobu (nejčastěji 6, 10 nebo 12 měsíců - vždy dle aktuálních pojistných podmínek dané pojišťovny).

Pokud po tuto dobu stabilizována je, většinou nevzniká problém s uzavřením pojištění ani vyplácením pojistného plnění. Pokud například proděláte infarkt, po dvou měsících odjedete na dovolenou, kde se bude infarkt opakovat, je velmi pravděpodobné, že pojišťovna ošetření neuhradí. Pokud by oproti tomu uplynula doba například 10 měsíců, pravděpodobnost uhrazení léčebných výloh je výrazně vyšší.

Pokud si například 2 měsíce po infarktu zlomíte nohu, pojišťovna ošetření uhradí, protože s největší pravděpodobností neexistuje souvislost mezi onemocněním před odjezdem a úrazem v zahraničí. Pokud trpíte chronickým onemocněním, vždy se dopředu informujte v pojišťovně o konkrétních podmínkách cestovního pojištění.

Oblíbené

Čtyřčlenná rodina připravující se na cestu k moři.Doporučené limity

V případě uzavírání cestovního pojištění je třeba dbát na správný rozsah pojištění, územní platnost, a na limity pojistného pln...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...