Pojištění vážných onemocnění NN Blue

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru Vašim potřebám
  • Pojištění proti nejčastějším onemocněním

Pojištění závažných onemocnění NN Blue

Pojištění závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou infarkt, rakovina, mrtvice nebo roztroušená skleróza.

Pojistné plnění může pomoci při úhradě nákladné léčby onemocnění nad rámec zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Počet onemocnění, která jsou kryta tímto pojištěním, se liší podle pojišťovny. Jednotlivá závažná onemocnění jsou vyjmenovaná v konkrétních pojistných podmíkách pojišťovny. Samozřejmě platí, že čím více onemocnění pojištění kryje, tím je dražší. A mezi nejdražší pojištění patří pojištění psychických onemocnění.

Výše pojistného plnění se odvíjí od podmínek stanovených pojišťovnou a rozsahu onemocnění podle lékařské zprávy.

Např. při inkarktu myokardu můžete dostat 100% pojistné částky, ale při rakovině se výplata plnění liší podle rozsahu od 25% (rakovina prsu "in situ") do 100% (leukémie nebo zhoubný nádor s metastází). Podobné podmínky platí i u mrtvice. Při mrtvici mírného rozsahu dostanete vyplaceno 25% pojistné částky, při mrtvici extrémního rozsahu, která je definována jako trvalý pokles pracovní neschopnosti o více než 70%, celou částku.

Oblíbené

Pojišťovna NN logoPojištění trvalých následků úrazu NN Blue

Finanční náhrada trvalých následků úrazu podle stupně poškození. Výplata pojistného plnění s progresí od 1%. Úrazem se rozu...