Pojištění vážných onemocnění UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Pojistka na míru Vašim potřebám
  • Pojistěte si nejčastější závažné nemoci

Pojištění závažných onemocnění UNIQA

Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám může pomoci snáze překonat následky těchto nemocí, jako je i např. úhrada nákladnější léčby, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Připojištění velmi závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt, operace „bypassu“, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů nebo roztroušená skleróza. Z připojištění je kryto až 36 různých onemocnění, která jsou rozdělena do 5 skupin (nádory, závažné nemoci související se srdcem a cévami, závažné nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, závažné nemoci související s nervovým systémem, ostatní závažná onemocnění).

Definice jednotlivých závažných onemocnění, na které se připojištění vztahuje, jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Je-li klientovi diagnostikováno některé z vyjmenovaných závažných onemocnění, dojde k výplatě pojistného plnění a nadále nelze pojistné plnění uplatnit pro další onemocnění v této skupině. Připojištění bude nadále pokračovat pro zbývající skupiny nemocí.

U připojištění velmi závažných onemocnění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku tohoto připojištění. Nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí.

Pojistné plnění Vám může pomoci např. při úhradě nákladné léčby onemocnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě zdravotní pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaPojištění trvalých následků úrazu UNIQA

Kryje riziko trvalých následků úrazu pojištěného. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oce...