Pojištění vážných onemocnění UNIQA

  • Spočítáme Vám cenu bez zadání osobních údajů
  • Pojistka na míru Vašim potřebám
  • Pojistěte si nejčastější závažné nemoci

Pojištění závažných onemocnění UNIQA

Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám může pomoci snáze překonat následky těchto nemocí, jako je i např. úhrada nákladnější léčby, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Připojištění velmi závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt, operace „bypassu“, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů nebo roztroušená skleróza. Z připojištění je kryto až 36 různých onemocnění.

Definice jednotlivých závažných onemocnění, na které se připojištění vztahuje, jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Je-li klientovi diagnostikováno některé z vyjmenovaných závažných onemocnění, dojde k výplatě pojistného plnění a toto připojištění zaniká.

U připojištění velmi závažných onemocnění se uplatňuje čekací doba 6 měsíců, která začíná běžet od počátku tohoto připojištění. Nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí.

Pojistné plnění Vám může pomoci např. při úhradě nákladné léčby onemocnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě zdravotní pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Oblíbené

Logo pojišťovny UniqaPojišťovna UNIQA

Sídlo: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ:49240480 Tel: +420 225 393 111 Email: info@uniqa.cz ...

Logo pojišťovny UniqaPojištění trvalých následků úrazu UNIQA

Kryje riziko trvalých následků úrazu pojištěného. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oce...