Smlouva autopojištění AXA

Logo pojišťovny AXA

Smluvní dokumentace pojišťoven bohužel není bohužel vždy srozumitelná. Klik.cz jako zprostředkovatel nemá možnost dokumenty upravovat. Podněty ke zlepšení pojišťovnám předáváme, nicméně poslední slovo má pojišťovna. Nejčastější dotazy k pojistné smlouvě AXA AUTO GO zodpovíme níže.

Co znamená položka FIX na smlouvě?

Položka FIX představuje fixní náklady pojišťovny, které se připočítávají ke každé smlouvě. Tyto náklady zohledňují v koncové ceně všechny pojišťovny. V položce FIX jsou zahrnuté zcela běžné náklady na zpracování smlouvy, zákonné odvody apod. Pro lepší představu se částka FIX dá přirovnat k poplatku za správu smlouvy u stavebního spoření nebo poplatkům za vedení účtu.

Co mám vlastně pojištěno v rámci havarijního pojištění?

V pojistné smlouvě, v oddílu Havarijního pojištění nejsou vyjmenovaná jednotlivá rizika, která jsou v pojištění zahrnuta. AXA ve smlouvě uvádí pouze varianty GO MINI, KLASIK nebo MAXI.

Aktuální rozsah krytí se řídí vždy pojistnými podmínkami, které jste obdrželi při sjednání smlouvy, ve kterých dle názvů MINI, KLASIK, MAXI můžete jednoduše rozsah vyhledat. Aktuální VPP zde.

Např. pro verzi produktu AUTO GO 0218 nebo 0119 (verze produktu je uvedena v hlavičce vaší smlouvy) platí, že varianta MINI zahrnuje odcizení vozidla či jeho částí, střet vozidla se zvěří, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, živelní události a vandalismus. Varianta KLASIK je tzv. "AllRisk" pojištění a zahrnuje rozsah varianty MINI + havárii. Varianta MAXI zahrnuje kromě rozsahu KLASIK také pojištění GAP.

Bylo mi řečeno, že mám v rámci havarijního pojištění pojištěn střet se zvěří nebo živel, ale ve smlouvě tato rizika nejsou zaškrtnuta.

Pravděpodobně se díváte do oddílu "připojištění", nikoliv do oddílu havarijního pojištění. Rozsah havarijního pojištění poznáte viz vysvětlení v odstavci výše.

Připojištění střetu se zvěří, živlu, živelných rizik apod. jsou pouze doplňková pojištění, která se sjednávají pouze k samotnému povinnému ručení, pokud klient nemá zájem o komplexní havarijní krytí, ale např. pouze o jedno konkrétní riziko (živel nebo střet se zvěří). K havarijnímu pojištění se tato připojištění sjednat nedají, protože by se jednalo o duplicitní pojištění.

Oblíbené

Logo pojišťovny AXA Povinné ručení AXA

Povinné ručení Axa je poskytováno ve 3 variantách s odlišnou výší limitu plnění. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám pře...

Klikař - Ještě nikdy jsem to neměl takhle srovnaný.Porovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...