Policii se podařilo objasnit více pojistných podvodů

b

Prosinec 2011

Pojišťovny se neustále potýkají s řešením pojistných událostí. Aby předešly nárůstu pojistných podvodů, pravidelně spolupracují s policií a a detektivními agenturami. Oproti loňskému roku se díky vzájemné spolupráci podařilo vyřešit přes 57 % pojistných podvodů, což je celkem o 15 % více než v minulém roce za stejné období.

Nejvíce pojistných podvodů je evidováno v oblasti pojištění vozidel a zejména pak u havarijního pojištění. Pojišťovny zde evidují téměř 5% nárůst pojistných podvodů každý rok, což potvrzují i statistiky Policie ČR. Stále více pojistných podvodů je naštěstí odhaleno díky intenzivnější spolupráci právě s policií. Méně pojistných podvodů je evidováno v oblasti pojištění osob a to zejména u zdravotního pojištění.

Ze statistik vyplývá, že nejproblematičtějšími oblastmi zůstává hlavní město Praha a Střední Čechy, kde je registrováno téměř o polovinu větší počet zjištěných podvodů než v ostatních krajích. Statisticky nejlépe je na tom Vysočina a Karlovarský kraj.

Aktivní obranou pojišťoven proti pojistným podvodům je důkladná evidence všech zjištěných pojistných podvodů, účastníků a také vozidel. Spolupráce s ověřenými detektivními agenturami se také ukázala jako velmi efektivní, a to jak pro případy na území ČR, tak i v zahraničí. Na odhalování pojistných podvodů se také podílí asociace pojišťoven.

Oblíbené

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Mini havarijní pojištění

S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco a chrání Va...