Co dělat, mám-li úraz v zahraničí

Detailní záběr na operátorku.

Pokud při Vašem pobytu v zahraničí dojde k onemocnění či úrazu a bude nutné vyhledat lékařskou pomoc, vždy v první řadě kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno cestovní pojištění. Asistenční karta s kontakty je vždy součástí smlouvy a měli byste ji mít s sebou v peněžence.

Vždy dbejte na dostatečný rozsah pojištění. Cena za vyšší limity plnění je v porovnání s potížemi v zahraničí zanedbatelná.

Evropský průkaz pojištěnce nestačí. Může Vám zajistit přijetí v zdravotnickém zařízení, náklady na ošetření ale mohou vymáhat po Vás.

Ne vždy Vás ošetří bez nutnosti zaplatit na místě. Je lepší mít raději finanční rezervu. Pečlivě uschovejte všechny lékařské zprávy i účty za ošetření. Po návratu do ČR dokumenty předložte pojišťovně.

Pokud někdo způsobí škodu Vám, požadujte po viníkovi číslo jeho pojištění a ihned kontaktujte svou asistenční službu.

Pojistnou událost ohlaste vždy okamžitě asistenční službě. Operátor asistenční služby Vám poradí, jak postupovat, zajistí Vám převoz i ošetření v nejbližším vhodném zdravotnickém zařízení.

Součástí pojištění může být i denní odškodné za pobyt v nemocnici. Finanční příspěvek snad částečně zmírní pokaženou dovolenou.

Oblíbené

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.Výluky z pojištění

Při sjednávání cestovního pojištění dejte pozor na výluky z pojištění. Výluky najdete vždy v pojistných podmínkách, které jsou ...

Zelený otazník.Pojistné limity

Pojistné limity nebo také limity pojistného plnění představují maximální částku, kterou je pojišťovna ochotna v rámci jednoho r...