Povinné ručení nebo havarijní pojištění

b

Leden 2013

Povinné ručení nebo havarijní pojištění? Jaký je mezi nimi rozdíl? Pro někoho jasná věc, pro jiného nepochopitelná otázka. Přestože by měl každý motorista základní rozdíly mezi těmito produkty znát, existuje v naší zemi stále velké množství lidí, kteří se v této problematice neorientují, tato dvě pojištění zaměňují nebo v nejhorším případě vůbec netuší o jejich existenci, natož o zákonné povinnosti mít povinné ručení uzavřené.

Povinné ručení

Jak už sám název napovídá, jedná se o pojištění ze zákona povinné - povinné pro každého vlastníka / provozovatele motorového vozidla. Jde o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vlastního vozidla. V zásadě poskytuje toto pojištění finanční kompenzaci nákladů na škody, které jsou způsobeny pojištěným vozem. Může jít o škody na zdraví, životě či majetku třetích osob. Důležité je, že se nevztahuje pouze na škody osob v jiných vozidlech, ale také na osoby jedoucí v tomtéž automobilu (kromě řidiče). Uveďme si jeden příklad: Žena vezla ve svém voze své dvě děti do školy. Na křižovatce nedala přednost v jízdě a došlo ke střetu s jiným vozidlem. Byla tedy viníkem škody. Protože měla uzavřeno povinné ručení, byla z něj hrazena oprava vozu, kterému způsobila škodu, kompenzace zdravotních komplikací řidiče druhého vozu a také léčba jejích dětí. Opravu vlastního vozu si však musela hradit sama.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění již není pojištěním odpovědnosti, nýbrž pojištěním majetkovým. Chrání tedy majetek pojištěného. Vztahuje se na škody na vlastním vozidle, které jsou vzniklé buď způsobenou dopravní nehodou nebo dalšími riziky. Mezi ty řadíme vandalismus, odcizení nebo přírodní katastrofu. Jedná se o velmi potřebné pojištění zejména v případě novějších a dražších automobilů, kde se mohou částky za opravy auta šplhat k desítkám tisíc korun. U havarijního pojištění se také často řeší tzv. spoluúčast. Jedná se o procento, které si ze škody bude hradit pojištěný sám. Pokud je například spoluúčast stanovena na 5 %, na vozidlo spadne strom a škoda bude vyčíslena na 100 000 Kč, bude pojišťovnou vzhledem k 5% spoluúčasti vyplaceno pouze 95 000 Kč.

Na závěr si to v krátkosti shrňme. Povinné ručení je povinné a kryje škody, které provozem svého vozidla způsobíte třetím osobám. Havarijní pojištění je dobrovolné a kryje škody, které jsou způsobeny na vašem vlastním vozidle, ať už dopravní nehodou, vandalismem, odcizením nebo přírodními vlivy.

Oblíbené

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Mini havarijní pojištění

S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco a chrání Va...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...