Povinné ručení Velká Británie

užitečné informace

Rychlostní limity

Rychlostní limit dálnice 112 km/h
Rychlostní limit silnice 96 km/h
Rychlostní limit v obci 58 km/h
Tolerance alkoholu 0,8 ‰

Důležitá telefonní čísla

Rychlá lékařská pomoc

999 nebo 112

Policie

999 nebo 112

Hasiči

999 nebo 112

Povinná výbava auta

Lékárnička NE
Vesta NE
Výstražný trojúhelník NE
Požární hlásič NE
Zimní pneumatiky NE

Informace čerpány z ibesip.cz Bez záruky.

Dálniční známky/poplatky

Dálniční známky/poplatky ANO, POUZE DÁLNICE M6

Vypočítej povinné ručení

Naše doporučení

Ve Velké Británii se můžete na silnicích setkat s některými anglickými výrazy, např. highway exit označuje dálniční sjezd, gas station je benzinová pumpa a povinné ručení se zde označuje jako MTPL nebo jednoduše car insurance. Velká Británie je moderní evropská země, čemuž odpovídá také stav tamních silnic. Zpravidla jsou silniční komunikace dobře udržované, kvalitní a téměř všechny jsou se zpevněným asfaltovým nebo betonovým povrchem. Jezdí se vlevo. Dálnice propojují důležité části ostrova a až na jednu výjimku (dálnice M6) jsou bezplatné. Povětšinou je průjezd po nich bezproblémový. Menší silnice, zejména ve Skotsku, mohou být užší, klikaté a příkré, takže je nutné věnovat jízdě větší pozornost. Pohledy, které se vám naskytnou, vám ale jistě tuto námahu vynahradí. Do Velké Británie se lze vlastním autem z kontinentální Evropy dostat buď Eurotunelem (z Francie, auto najíždí do vlaku, který tunelem projede), nebo trajektem (Francie, Belgie, Nizozemí). Eurotunel je nejrychlejším způsobem, nicméně čekání před ním se může protáhnout na pár hodin. Nezapomeňte před tím, než vyrazíte, prověřit úplnost povinné výbavy a platnost všech potřebných dokladů a povinného ručení, o čemže se přesvědčíte na své zelené kartě. Při cestě do velkých měst (zejména Londýn) dobře zvažte, zda je nutné tuto cestu absolvovat. Je nutné počítat s každodenními zácpami a velkým problémem s parkováním. Za vjezd do Londýna se navíc platí ve všedních dnech poplatek.