Povodňové mapy ovlivňují cenu pojištění majetku

Dům plavající po nafukovacím kruhu.

Povodňové mapy jsou mapy, ve kterých jsou vyznačeny takzvané povodňové zóny. Existují 4 povodňové zóny a jsou odstupňovány podle pravděpodobnosti, že se v dané zóně může vyskytnout povodeň. Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy. Postup je jednoduchý.

Povodňové zóny jsou jedním z faktorů, které ovlivňují výši pojistného u pojištění domácnosti a nemovitosti. Na určení povodňové zóny se podílí charakteristika terénu (vzdálenost a převýšení blízkých toků, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku) a výskyt trvalých protipovodňových zábran.

Povodňová zóna 1

Představuje zanedbatelné riziko povodně a Vaše pojistné by nemělo být navýšeno z důvodu rizika povodní.

Povodňová zóna 2

Dvojka je oblast s nízkým nebezpečím povodní, v tomto případě může v některých případech pojišťovna navýšit pojistné.

Povodňová zóna 3

Znamená střední riziko výskytu povodní a může znamenat buď nemožnost pojištění daného objektu proti tomuto riziku, nebo výrazné zvýšení pojistného. Alternativou je případně možné snížení pojistného plnění nebo zvýšení spoluúčasti u škod způsobených povodní.

Povodňová zóna 4

V dané oblasti existuje vysoké riziko povodní a je velmi obtížné, ne-li nemožné, dům proti domácnosti pojistit. Je-li vůbec možné pojistit se proti povodni, je určitě nutná osobní prohlídka pracovníka pojišťovny.

Oblíbené

Klikař - Je lepší být připravenýPojištění chaty

Jak si pojistit chatu Rozhodně doporučujeme pojistit rekreační objekt jako nemovitost i domácnost.  Pojištění nemovitos...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...