Pozor na podpojištění u pojištění domácnosti

Klikař - Stop Klik

Ačkoliv jste si před lety uzavřeli kvalitní pojištění domácnosti a každý rok ho poctivě platíte, může se velmi snadno stát, že v případě pojistné události bude obdržené pojistné plnění nižší, než čekáte a nepokryje Vám nákup nového zařízení. Je tomu tak z jednoho prostého důvodu, který je znám pod pojmem podpojištění.

Podpojištění u pojištění domácnosti

Stane se to tak, že na počátku pojištění uzavřete pojistnou smlouvu na částku 300 000 Kč, což odpovídá aktuální hodnotě domácnosti. V průběhu následujících let ale zakoupíte nový počítač, plazmový televizor, dvě horská kola a novou kuchyňskou linku. Tím se hodnota domácnosti velmi výrazně zvýší, řekněme na 450 tis. Kč, ale vaše pojistná smlouva je stále na částku 300 tis. Kč. Tím pádem je jistá část, v tomto případě dokonce jedna třetina Vaší domácnosti nepojištěná.

Při vyplácení pojistného plnění potom samozřejmě nemůže být vyplaceno více, než kolik je pojištěno, tedy dvě třetiny domácnosti. Totéž platí i v případě zničení pouze části domácnosti. Zničena bude například polovina věcí, škoda bude vyčíslena na 225 tis. Kč, ale vyplaceno může být jen 150 tis. Kč, což je polovina pojistné částky.

Předejít tomu lze velmi snadno, a to každoroční aktualizací pojistné částky o modernizace a nově zakoupené zařízení či spotřebiče. Pohodlnější možností je využití automatické indexace pojistné částky při sjednání nové pojistné smlouvy.

Oblíbené

Klikař - VloupPojištění domu

Chcete-li si pojistit Váš dům, vždy byste měli zvolit kombinaci pojištění domácnosti a nemovitosti . Pojištění domácnosti kryje...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...