Proč číst pojistné podmínky?

b

Březen 2012

Pojistné podmínky - dlouhý a nepřehledný guláš slov, kterým nerozumíte? Přijde vám zbytečné tento dokument číst? Nemáte čas studovat každý papír, který se vám dostane do rukou? V případě pojistných podmínek by to ale stálo alespoň za zvážení. Podívejme se nyní proč.

Pojistné podmínky jsou přílohou každé pojistné smlouvy bez ohledu na to, zda uzavíráte životní pojištění, povinné ručení či pojištění domácnosti nebo mazlíčků. Často mohou mít podmínky i celkem dost stránek. Rozlišujeme 3 druhy pojistných podmínek - všeobecné, zvláštní a doplňkové. Pouze ty všeobecné je pojišťovna povinna mít. Bývá v nich zapsáno zejména následující:

  • vymezení podmínek vzniku vztahu (jak se pojištění uzavírá, způsob platby),
  • doba trvání a zánik pojištění (od kdy do kdy jsme pojištěni, jak pojištění končí, jak ho lze vypovědět),
  • vymezení pojistné události (co je považováno za pojistnou událost, na co se vztahuje pojištění),
  • výluky z pojištění (zvláštní případy, na které se pojištění nevztahuje) a podmínka pro to, aby dané riziko do výluk nespadlo,
  • určení rozsahu a limitů pojistného plnění (v jakém rozsahu a do jaké finanční částky pojišťovna plní),
  • splatnost pojistného plnění (do kdy je pojišťovna povinná zaplatit zaplatit vám za škodu).

Každý z výše uvedených bodů si v dokumentu zaslouží pozornost, zejména byste se ale měli zaměřit na vymezení pojistné události, výluky z pojištění a rozsah a limity pojistného plnění. Nepřečteni právě těchto bodů potom v případě, že se něco stane (škodní událost) přináší častokrát velmi nemilá překvapení v podobně nižšího (nebo také žádného) pojistného plnění.

Častým problémem, ihned po jiném než předjímaném krytí rizik, bývají nedostačující pojistné limity, což jsou částky, do jejichž výše vyplácí pojišťovna pojistné plnění. Vyplatí se nastavit zejména u pojistek kryjících zdravotní rizika (např. cestovní pojištění) limity vyšší. Stejně tak ve výlukách bývají často uvedeny aktivity či situace, na která se daná pojištění nevztahují. Někdy lze na tato rizika uzavřít zvláštní připojištění.

To samozřejmě neznamená, že pokud podmínky přečtete, bude vám vyplaceno vyšší plnění než těm, kteří je nepřečtou. Budete ale lépe informování o tom, na co konkrétně se vaše pojištění vztahuje či nevztahuje a pokud vám rozsah nebude vyhovovat, jednoduše můžete uzavřít pojištění jiné (u jiné pojišťovny), případně jednotlivé produkty vhodně kombinovat. Dobrým příkladem mlže být kombinace povinného ručení a tzv. minikaska.

Oblíbené

Klikař - Občas nemáte kliku, i proto je dobré mít klik.Pojištění auta proti krádeži

Pojištění auta proti krádeži je výrazně levnější, než si myslíte. Pro starší auto již od 440 Kč za rok. Je-li pro Vás auto důle...

Kalkulačka s vyplněnou hodnotou 968, s červeným autíčkem na povrchu.Povinné ručení online

Ušetříte Dostanete informace o všech cenách na trhu. S velkou pravděpodobností najdete stejně kvalitní pojistku levněji. ...