Zkontrolujte si pojištění domácnosti každý rok

Zelená kalkulačka na bílé pohovce,

Každá pojistka je charakterizována mnoha prvky. Jedním z těch nejdůležitějších je pojistná částka, od které se odvíjí jednak pojistné, které pravidelně platíte, a jednak případné pojistné plnění, které je vyplaceno v případě škodné události.

Právě hodnota majetku se v čase poměrně značně pohybuje, a to nejenom díky inflaci. Nejčastěji se stává, že si koupíte novou elektroniku, vyměníte kuchyň nebo pořídíte další kusy nábytku. Z pravidla platí, že by pojistná částka měla odpovídat skutečné hodnotě majetku a je tedy velmi důležité ji pravidelně v pojistné smlouvě aktualizovat.

Pojišťovny u pojištění majetku nabízí možnost indexace, jejímž smyslem je automatické navyšování pojistné částky v čase, tak aby pokrývala inflaci a zůstala tak zachována její reálná hodnota. Může dojít ke zvýšení pojistného, ale zároveň nenastane stav takzvaného podpojištění.

Oblíbené

Klikař - VloupPojištění domu

Chcete-li si pojistit Váš dům, vždy byste měli zvolit kombinaci pojištění domácnosti a nemovitosti . Pojištění domácnosti kryje...

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...