Reklamační řád

Reklamační řád Klikpojisteni.cz s.r.o. IČO 08682704 (dále jen Společnost) upravuje způsob komunikace klienta a Společnosti v případech, kdy klient podává Společnosti reklamaci.

KDY JE MOŽNO REKLAMACI PODAT

Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že Společnost:

 • nedodržela obchodní podmínky,
 • jednala v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
 • jednala v rozporu par. 71-75 zákona 170/2018 Sb

Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co se klient zjistil důvody pro reklamaci.

NÁLEŽITOSTI REKLAMACI

 • Jméno a příjmení klienta
 • Rodné číslo u fyzické osoby nebo IČO u právnické osoby
 • Kontaktní adresu minimálně v rozsahu emailová adresa a telefonní číslo
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Předmět reklamace
 • Doložení relevantní dokumentace

ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE

 • Doporučeným dopisem na adresu Společnosti: Sokolovská 371/1, 180 00 Praha 8
 • Emailem na adresu info@klikpojisteni.cz
 • Je-li podaná reklamace kompletní, zašle Společnost klientovi potvrzení o přijetí reklamace s datem, od kterého počíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace. Toto datum je buď a) datum, kdy byla reklamace doručena Společnosti, nebo b) v případě, že Společnost vyzvala klienta k doplnění údajů, datum, kdy tyto doplněné údaje byly doručeny Společnosti.
 • Potvrzení je zasláno klientovi elektronicky nebo poštou.

Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese Společnost.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení reklamace je 15 dní od data uvedeného v par. III. Společnost informuje klienta a způsobu řešení reklamace a) emailem nebo b) doporučeným dopisem.

Není-li možné vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 dnů, informuje Společnost klienta a důvodech a sdělí mu nový termín pro vyřízení reklamace, který však nesmí být delší než kalendářních dní od data, kdy je toto oznámení zasíláno.

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Klient se v případě, že není spokojen s tím, jak byla reklamace Společnosti vyřízena, obrátit na:

 • V případě životního pojištění na finančního arbitra na www.finarbitr.cz
 • V případě jiných druhů pojištění na Českou obchodní inspekci www.coi.cz
 • Na Českou národní banku jako dozorující orgána na www.cnb.cz

Právo na řešení reklamace soudní cestou není tímto reklamačním řádem dotčeno.

Oblíbené

Logo srovnávače KlikpojištěníO Klikpojištění

Společnost Klikpojisteni.cz s.r.o. nabízí svým klientům možnost najít nejlevnější nebo nejvýhodnější povinné ručení během někol...

Logo srovnávače KlikpojištěníSeznam pojišťoven

  ALLIANZ pojišťovna a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18...